Honung är förmodligen det livsmedel där det finns flest funderingar kring om det klassas som veganskt eller inte. Frågor som ”kan jag äta honung som vegan?” eller ”är honung veganskt?” är vanliga. Så låt oss kika på hur det ligger till:

Honung är inte veganskt då det kommer från bin. Ett honungsbi är ett djur vilket betyder att mänskligt utnyttjande av bin för att få fram honung går rakt emot själva definitionen av veganism. Termen ”vegan” myntades av Donald Watson 1944 och definierades som följande:

Veganism är ett sätt att leva som utesluter all form av utnyttjning av och grymhet mot djurriket och innefattar en vördnad för livet. Veganism innebär att leva på växtrikets produkter med undantag av kött, fisk, höns, ägg, honung, mjölk och dess derivat och uppmuntrar användningen av alternativa varor som helt eller delvis härrör från djur”

Även då biodling och framställandet av honung verkar till synes fredligt och oskyldigt mot bina, så är det faktiskt tvärt om. I denna artikel tänkte jag gå in djupare på varför honung inte är veganskt, hur bin hanteras och även kika på några utmärkta veganska honungsalternativ.

Varför är honung inte veganskt?

Det finns en vanlig missuppfattning att honungsbina gör sin honung speciellt för oss människor, men det här är långt från sanningen. Honung är gjord av bin för bin, och deras hälsa kan komma till skada när honungen skördas av människor. Inte bara det, att skörda honung samspelar inte med ”The Vegan Society’s” definition av veganism, som syftar till att utesluta inte bara grymhet utan all form av utnyttjande av djur.

Honung är binas energikälla och utan det skulle de svälta. Honung ger dessutom väsentliga näringsämnen till bina både under sämre väder och under vintermånaderna. Honungsbina som används inom kommersiell honungsproduktion besöker upp till 1500 blommor för att samla tillräckligt med nektar för att fylla sin ”honungsmage”, vilket är en separat mage där enzymer bryter ner nektar från blommorna till honung. När honungsbina återvänder till bikupan, lämnar de ifrån sig den nedbrytna honungen som sedan tuggas av ett ”husbi” som slutför honungsskapande-processen.

Bikupan fungerar som ett kollektiv för att ge alla bin en tillräcklig försörjning av honung. Varje bi producerar bara en tolftedel av en tesked honung i sin livstid, vilket är betydligt mindre än vad de flesta förväntar sig. Förutom att bina går igenom en väldigt slitsam process för att framställa honungen, så är honungen också grundläggande för deras välbefinnande. Som du kan förstå så är det här ett grymt utnyttjande av djuren. Inte heller slutar det här, att konsumera honung har en rad andra negativa påföljder både på djuren och miljön.

Lista på negativa påföljder av att konsumera honung

1. Honungsindustrin sätter ekosystemet i obalans

Bin har visat sig ha en viktig roll i ekosystemet och rapporter visar på allvarlig brist på bin. Därför använder många argumentet att det rätta valet borde vara att använda mer honung så att beståndet av bin kan utökas, men tyvärr är det inte så enkelt. De biodlingar som används för att massproducera den honung som säljs billigt i våra mataffärer och som används i diverse skönhetsprodukter kommer främst från utlandet och är långt ifrån lika hållbara och djuretiska som de biodlingar som finns i Sverige. Den svenska honungsindustrin är småskalig och bättre ur ett hållbart och djuretiskt perspektiv, men det är fortfarande en verksamhet som utnyttjar levande varelser och på sikt gör att ekosystemet hamnar i obalans.

Det största problemet med stora biodlingar är att det påverkar populationerna hos andra konkurrerande nektarfödande insekter, inklusive andra bin. Till exempel så har antalet lokala humlor i närheten av flera större biodlingar minskat. Dessutom gör dessa utplacerade biodlingar så att de lokalt förekommande binas mat inte räcker till vilket leder till att de dör ut.

Så om du vill hjälpa till att förbättra ekosystemet och säkra de naturliga binas överlevnad bör du alltså inte stödja biodlingar, utan du bör istället odla blommor och växter som bina kan få mat ifrån och också sätta upp holkar som de naturliga bina kan bo i.

2. Vingarna på bidrottningen klipps bort

Det är inte ovanligt att biodlare klipper av bidrottningarnas vingar för att förhindra att kolonin lämnar kupan. Det här är direkt grymhet mot djuren och definitivt ett utnyttjande som inte är ok. Bin är levande varelser som förtjänar att kunna röra sig naturligt och fritt.

3. Bina får lågkvalitativt sockersubstitut istället för sin egna honung

Själva meningen med honung är att bina ska försörja sig själva på den under de kalla vintermånaderna eller om det råder sämre väder under en period. Honungen är alltså binas foderförråd som innehåller den näring och energi som de behöver för att må bra och frodas. Problemet med detta är att vi människor tar i stort sett all honung som bina slitit hårt för att producera och ger dem istället vanligt socker eller ett särskilt foder som är betydligt näringsfattigare än vad deras egen honung är.

4. Bina utsätts för rök vid mänskligt ingrepp i kupan

När bönderna behöver arbeta i kupan så används ofta rök för att hålla undan bina. Röken gör bina trötta och dåsiga och den är även skadlig för deras hälsa.

5. Bina flyttas omkring för pollinering

Bin utnyttjas som pollinatörer i lantbruket. Flera av våra grödor är beroende av insektspollinering för att ge någon skörd, detta rubbar ekosystemet genom att det sänker beståndet av vilda bin.

bin transporteras

Men det jag anser som värre är att när skörden behöver ökas på vissa ställen transporteras ibland bin och jordhumlor för att pollinera på andra ställen än sitt ursprungliga hem. Dessa transporter är mycket stressande och förvirrande för bina och humlorna. Det har visat sig att bin och humlor har mycket bra navigeringsförmåga och ofta flyger tillbaka och letar efter sin kupa. Tänk dig den förvirring och stress som uppstår när bina helt plötsligt är flera mil ifrån var de egentligen ska vara.

6. Importerade och uppfödda bin sprider sjukdomar som skadar svenska bin

I större biodlingar importeras ofta bin från andra länder och dessutom så avlas bina genom selektiv uppfödning för att de ska kunna producera så mycket honung som möjligt. Båda dessa aktiviteter ökar kraftigt risken för sjukdomar som skadar svenska bin och andra insekter.

Bin från andra länder bär ofta på sjukdomar som förstör det svenska ekosystemet och genom selektiv avel så försämras genpoolen hos många bin vilket ledet till försämrat immunförsvaret och fler bin blir mottagliga för sjukdomar. Detta kan leda till att stora mängder bin dör.

7. Bin kan känna smärta

bin kan känna smärta

I boken ”The Anatomy of the Honey Bee” förklaras det att bin har, precis som andra djur, ett stort nervsystem kapabelt till att skicka smärtsignaler.

Dessutom har direkt forskning visat att bin reagerar på vävnadsskadande stimuli, och att reaktionen blir mindre om de får smärtstillande medel.  Detta är en tydlig indikation på att bin kan känna smärta.

Finns det några veganska honungsalternativ?

Till skillnad från bin kan människor frodas utan honung i kosten och lyckligtvis finns det en hel del lättillgängliga veganska alternativ för den sötsugne. Lönnsirap, agavesirap, melass och brödsirap är alla utmärkta alternativ till honung oavsett om du behöver en produkt för bakning, matlagning, som sötningsmedel för drycker eller bara för att ta en sked direkt ur burken i slutet av en lång dag.

utmärkt-honungsalternativ-agave-sirap

Utmärkt naturligt honungsalternativ för den sötsugne 🙂

Andra råvaror som produceras av bin

Det är inte bara honung som produceras av bin och påverkar ekosystemet och djuren negativt. Här är en lista på andra biproducerade saker:

Bivax

Bivax använts flitigt av människan, det används till allt från ljustillverkning, gjuteritillverkning och textilframställning till läkemedel, kosmetika och hudvårdsprodukter. Bivax är honungsbinas byggmaterial som honung och pollen lagras i. Bina behöver cirka åtta kilo honung för att producera ett kilo vax vilket är en otroligt energikrävande process som bina går igenom.

Bipollen

Arbetsbina samlar ihop bipollen för att utfodra de nyfödda bina. Att samla pollen är ett riktigt slitgöra och en tesked bipollen tar ett arbetsbi ungefär en månad att samla ihop. Bipollen används oftast i kosttillskott med marknadsföringen att det är en av naturens mest kompletta råvara, då det visat sig innehålla flera nyttiga näringsämnen för människor. Synd bara att miljarder bin ska behöva utnyttjas för att få fram denna ”magiska” produkt som ger samma effekt på hälsan som att äta en varierad växtbaserad kost.

Drottninggelé

Drottninggelé används främst som kosttillskott, naturligt läkemedel och i skönhetsprodukter och det är en vätska som bina matar de larver som ska bli bidrottningar med. I den industriella produktionen föds mängder av bidrottningslarver upp enbart för att kunna skörda bidrottninggelé.

Propolis

Propolis, även kallat bikitt och kittvax, är det material som tätar bikupan och skyddar den mot bakterier, svamp och virus. Propolis består av en blandning av kåda från barrträd, hartsöverdraget på knoppar av lövträd samt pollen och frön, som ihop med binas saliv tuggas samman till små bitar. Precis som bipollen används Propolis främst i kosttillskott då det ska vara supernyttigt med över 300 hälsosamma näringsämnen.

Men precis som alltid när det kommer till hälsa, så ger redan en varierad växtbaserad kost alla de viktiga näringsämnena som människor behöver, utan att det först behöver ske någon som helst grymhet och/eller utnyttjande mot djur.